FC CO., LTD.

OpenScape Business

Openscape Business X5

Openscape Business X5

Openscape Business X5 là dòng tổng đài trung bình dành cho các doanh nghiệp nhỏ, văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh công ty. Hỗ trợ lên đến 68 thuê bao TDM và 500 thuê bao IP

OpenScape Business X8

OpenScape Business X8

OpenScape Business X8 là giải pháp tất cả trong một hiện tại và tương lai của truyền thông hợp nhất và cộng tác, đặc biệt phù hợp với các yêu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một hoặc nhiều địa điểm.

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in